VOOinfo

VOOkenmerken

VOOnieuws

VOOlinks

VOOcontact

VOOgastenboek

VOO5010

linkkader
item1
Belangrijke

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee. Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een eigen mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander en de wetenschap dat er andere overtuigingen zijn en dat een ander inzicht per definitie niet fout is. Ouders vinden het belangrijk dat elk kind ongeacht afkomst, religie of levensvisie welkom is op een openbare school.

Kinderen wordt geleerd respect te hebben voor elkaar, ook al zie je er anders uit en heb je andere kleren aan of geloof in je God, Allah en/of nergens in…Dit allemaal als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving waarin zij zich zelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als u. Op de Openbare school worden wel degelijk normen en waarden aangeleerd.
Er wordt geleerd dat je respect moet hebben voor een ander en dat in je handelen hiernaar dat respect ook terug te vinden is. Bijvoorbeeld overleggen ipv slaan.

bellenblaas2298
makindmenigte0632
vrouwen-met-kind-92

Contactpersoon:
Annechien Faber
Stal 167
9205 AK Drachten
tel. 0512 52 22 90
info@voo-smallingerland.nl

LogoVOOHPShadow1
linkkader linkkader1
FreeCounter