VOOinfo

VOOkenmerken

VOOnieuws

VOOlinks

VOOcontact

VOOgastenboek

VOO5010

item1
Visie van VOO?
Wat doet VOO?

VOO Smallingerland is de belangenvereniging met
informatie voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen
over actuele ontwikkelingen en praktische zaken in het onderwijs. Een vereniging die zich inzet voor openbaar onderwijs. De kracht van het openbaar onderwijs is de samensmelting van verschillende culturen en religies. Kinderen leren van en over elkaar en krijgen zo respect voor elkaar en voor de mening van anderen. Dit leidt tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken.

De Vereniging Openbaar Onderwijs is er voor alle betrokkenen in het openbaar onderwijs. Voor ouders, leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggen-schapsraden. Een belangenvereniging die in principe opkomt voor alle ouders die hun kind naar school sturen. U wilt als ouder natuurlijk het beste voor uw kind. Wij helpen u een
weg te vinden in alle zaken die onderwijs aangaan.

Wat is VOO?

Voor wie is VOO?

Visie van VOO?

Wat doet VOO?

Wie doet wat
bij VOO?

blank-en-bruin
vergaderen-1771

2011 VOO-Smallingerland

Contactpersoon:
Annechien Faber
Stal 167
9205 AK Drachten
tel. 0512 52 22 90
info@voo-smallingerland.nl

LogoVOOHPShadow
linkkader
FreeCounter